Dverné kovania

Kovania použivane pri vyrobe Našich dveri su značky  G-U  – skupiny podnikov Gretsch-Unitas.

Gretsch-Unitas má už takmer 100 ročnú tradíciu v odbore okien a dverí. Firemná skupina sa profiluje ako dodávateľ kompletného sortimentu a postupuje systémovo vpred. Súčasťou firemnej skupiny sú známe firmy BKS (uzamykacia technika), FERCO (kovanie) a GU Automatic (automatické dverové systémy).

S produktovými skupinami  Dverová technika a Automatické dverové systémy ponúkame kompletný sortiment pre zabezpečenie domov a objektov. Pri tom máme vždy na zreteli úplnú súhru mechanického a elektronického zabezpečenia.

Dverové zámky G – U delime na 2 hlavne skupiny:

  • Dverové zámky SECURY-EUROPA sa vyznačujú patentovanou automatikou uzamknutia zdvihnutím kľučky:
    Odomknutie valcových čapov, masívnych závor resp. hákov a otvorenie dverí sa uskutoční stlačením dverovej kľučky. Zatvorenie a uzamknutie prebehne opačne. Pomocou cylindrickej vložky sa táto funkcia nasledovne zablokuje resp. uvoľní.
  • v  Dverové zámky SECURY sa vyznačujú automatikou uzamknutia a odomknutia pomocou kľúča cylindrickej vložky.

Zamky SECURY a SECURY-EUROPA vyraba sa v prevedeniach:

  • R 4 – bezpečné dverové zámky s valcovými čapmi (4 valcové čapy, 8 mm vysoké, Ø 11 mm)
  • SH – bezpečné dverové zámky s masívnymi uzatváracími hákmi
  • MR – bezpečnostné dverové zámky s masívnymi závorami – 3. triedu odolnosti voči vlámaniu (WK 3) podľa normy ENV 1627
  • MR AUTOMATIC – bezpečnostné dverové zámky s 2 automatickými strelkovými závorami - 2. a 3. trieda odolnosti voči vlámaniu (WK 3) podľa normy ENV 1627